Zajímavé odkazy

Jak správně třídit bioodpad    http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=361
Bioodpad    http://www.ekodomov.cz/index.php?id=bioodpad
Dejte šanci bioodpadu    http://www.biosance.cz/
Kompostéry    www.kompostery.cz
Kompostéry    www.jelinek-trading.cz
Kalina Miroslav, 2004: "Kompostování a péče o půdu", nakladatelství GRADA, Praha