Zajímavé odkazy a literatura

V časopise Žurnál UP jsme prezentovali náš projekt - článěk naleznete na stránce http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XVIII/cislo30.pdf .
 
V Bioměsíčníku jsme referovali o naší zahraniční cestě do Švýcarska, konkrétně o možnosti využití bioplynových stanic a jejich produktů (nejen) v ekologickém zemědělství (článek zde).
 
Na několika posterech jsme veřejnost (odbornou i laickou) stručně informovali o smyslu a průběžných výsledcích našeho projektu (poster Ekojarmark Olomouc 2009, poster sympozium Odpadové fórum 2009, poster sympozium Odpadové fórum 2010).
 
Své příspěvky jsme prezentovali také na několika konferencích (logistická konference v Tel Aviviu v roce 2010 - příspěvek Geographically improved city waste management, konference LOGI 2010 - příspěvek Poměrné složení směsného komunálního odpadu v olomoucké aglomeraci a jeho sezónní dynamika za roky 2008 - 2010 a příspěvek Prostorové aspekty svozu komunálního odpadu v prostředí GIS).

 

Ministerstvo životního prostředí   www.mzp.cz
Katedra ekologie a životního prostředí http://ekologie.upol.cz
 
Ekonom www.ekokom.cz
Jak třídit www.jaktridit.cz
Příručka pro třídění odpadu http://www.ecomanag.cz/hodonin/index.php?id=6
Třídění.cz www.trideni.cz
Třiď odpad http://trid-odpad.falconis.cz/
 
Jak správně třídit bioodpad  http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=361
Bioodpad  http://www.ekodomov.cz/index.php?id=bioodpad
Dejte šanci bioodpadu  http://www.biosance.cz/
Kompostéry  www.kompostery.cz
Kompostéry  www.jelinek-trading.cz
 
 
Kalina Miroslav, 2004: Kompostování a péče o půdu, nakladatelství GRADA, Praha
 
Kudelová Kamila, Jodlovská Jitka, Šarapatka Bořivoj, 2000: Odpady, vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc
 
Šťastná Jarmila, 2007: Kam s nimi – Vše o třídění a recyklaci odpadu, Česká televize, Praha