Jak na třídění odpadu v Olomouci?

 

Průvodce odpadů z domácností v Olomouci  openFile

Materiál byl vydán a zpracován firmou EKOKOM a.s. za spolupráce s Olomouckým krajem a Technickými službami města Olomouce.

 

Pro potřeby občanů Olomouce jsme zpracovali Mapu míst zpětného odběru výrobků a tříděného odpadu