Co je to vlastně bioodpad?

Bioodpad, neboli biologicky rozložitelný odpad, je jakýkoli odpad, který je schopen podlehnout biologickému rozkladu prostřednictvím bakterií, hub apod.
Bioodpad dále dělíme na bioodpad kompostovatelný a nekompostovatelný, tzn. nevyužitelný pro výrobu kompostu.

Do první kategorie, tedy do kompostovatelného bioodpadu, řadíme veškeré rostlinné zbytky (kuchyňské zbytky z ovoce a zeleniny, odpad ze zahrádky – posekaná tráva, větve stromů) včetně čajových sáčků či kávových filtrů, zbytky dřeva (ne však lakovaného, mořeného či jinak chemicky ošetřeného), podestýlky domácích zvířat (hobliny, některé náplně „kočičích“ záchodků – je nutné pozorně přečíst obalové informace) nebo papír. Kompostovatelný odpad podléhá procesu tzv. tlení (rozklad za přístupu vzduchu, tzn. v aerobních podmínkách), při kterém navzdory obecně převládajícímu názoru nevzniká téměř žádný zápach!

Druhá kategorie, tzn. bioodpad nekompostovatelný, zahrnuje zbytky vařených jídel, pečivo, maso, uzeniny, sýry atd. Tyto odpady sice podléhají biologickému rozkladu, nikoli však procesu tlení, ale v převážné většině hnití (rozklad bez přístupu vzduchu, tzn. v anaerobních podmínkách), které je doprovázeno nejen přítomností mikroorganizmů, potenciálně škodlivých zdraví, ale také nepříjemným zápachem.

Doporučení na kompostování, vyplývyjící z našeho výzkumu, najdete zde.