Recyklovatelné složky odpadu

Velmi podrobné, pěkně a přehledně podané informace o třídění a recyklaci různých složek odpadu naleznete na webových stránkách firmy Ekokom ( www.ekokom.cz). My se zde jen krátce zmíníme o tom, proč bychom vlastně měli třídit, co vše se dá v současné době úspěšně třídit a co by nemělo v žádném případě v odpadu z našich domácností skončit.