dotřiďování bioodpadu před uložením do kompostéru
Kompostujeme také prosev - vypadá to, že co Čech, to kuřák.
odpad z domácnosti milovníka cibule