dotřiďování papíru
hromada s podivnými pytly
kompostovatelný odpad
nekompostovatelný odpad
obalové fólie
plyšový kamarád z popelnice
podsítná frakce
ráno před tříděním
úklid pracovní plochy po třídění
vytříděné kovy